Uncategorized

Liječenje i medicinska njega

Liječenje i medicinska njega

Stručan medicinski kadar koga čine ljekar, glavna medicinska sestra, medicinske sestre, fizioterapeut i negovatelji, svakodnevno obilaze, njeguju i liječe korisnike doma. Po zahtjevu i potrebi, dom može obezbjediti i preglede ljekara specijaliste.

“Bardača” ima poseban dio namjenjen za bolesne i nepokretne. Sobe su opremljene specijalnim medicinskim krevetima i ostalom neophodnom opremom. Položaj tijela nepokretnih bolesnika mijenja se na svaka 2 sata. Posebno zaduženo medicinsko osoblje i negovatelji konstantno su tu i vode brigu.

U slučaju naglog pogoršanja zdravstvenog stanja bilo kog korisnika, dom brzo reaguje,a imamo i naše sanitetsko vozilo.

Skip to content