Uncategorized

Socijalna podrška

Socijalna podrška

Toliko istine ima u rečenici – kakve su ti misli, takav ti je život. Često sama medicinska pomoć nije dovoljna da bi se čovjek oporavio. Zato, kada su nam misli dobre i mi smo dobro.

U svakom trenutku naš socijalni radnik je tu da pomogne svakom. Prvo kod prijema i prilagođavanja na nove uslove života, zatim kod tekućih pitanja kao što su održavanje veze sa porodicom ili pomoć u ostvarivanju socijalnih prava, ali je tu i kada zatreba podrška u prevazilaženju životnih teškoća.

Niste sami – to je najbitnije da znate.

Skip to content